Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výuka     
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Podpora športových aktivít miestnou samosprávou
Autor:
Ing. Júlia Majerová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Podpora športových aktivít miestnou samosprávou
Abstrakt:Obec zohráva najdôležitejšiu úlohu pri poskytovaní širokej škály verejnoprospešných služieb obyvateľstvu. Šport a športové aktivity patria tiež k oblastiam, ktoré samospráva podporuje a financuje. Samospráva pri výkone svojich kompetencií naráža na problém limitovaných finančných zdrojov, preto musí často rozhodovať o podporovaných prioritách. Tak sa stáva, že podpora športu je na okraji podporovaných aktivít. Cieľom práce bolo zhodnotiť podporu športových aktivít miestnou samosprávou. Pre hodnotenie sme si vybrali mestá Detva a Poltár. V práci sme definovali kompetencie obce a hlavné zdroje financovania, verejné služby poskytované obcou, šport a financovanie športu na lokálnej úrovni, športové kluby v Detve a Poltári a zhodnotili výšku poskytovaných príspevkov samospráv pre šport. Zistili sme, že hlavným zdrojom financovania športu na lokálnej úrovni sú miestne samosprávy.
Klíčová slova:
obec, kompetencie obce, financovanie obce, šport, financovanie športu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně