Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate     
     
Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Support of cultural activities by town's government
Written by (author): Ing. Michaela Fodorová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
Summary:
Kultúra zohráva dôležitú úlohu v miestnej samospráve, pretože pomocou prvkov kultúry ako je umenie, tradície, aktivity sa formuje a rozvíja celá spoločnosť, žijúca na ucelenom území. Na to, aby sa kultúra v obci mohla rozvíjať v dostatočnej miere je potrebné ju finančne podporovať z rozpočtu mesta, dotácií a nenávratných finančných zdrojov. Cieľom práce je analýza podpory kultúry miestnou samosprávou. V práci sa venujeme definovaniu obce a jej kompetencií a kultúre, ktorú chápeme ako súčasť verejných služieb. V praktickej časti všeobecne charakterizujeme vybrané mesto, analyzujeme mesto z kultúrneho hľadiska a analyzujeme podporu kultúry predovšetkým z rozpočtu mesta. Pre analýzu sme si vybrali mesto Lučenec. Dospeli sme k záveru, že kultúrne podujatia, infraštruktúra a iné subjekty, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry v meste, sú financované predovšetkým z rozpočtu mesta Lučenec.
Key words:obec, kultúra, podpora kultúry, verejné služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited