Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Výučba
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
Autor: Ing. Michaela Fodorová
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
Abstrakt:
Kultúra zohráva dôležitú úlohu v miestnej samospráve, pretože pomocou prvkov kultúry ako je umenie, tradície, aktivity sa formuje a rozvíja celá spoločnosť, žijúca na ucelenom území. Na to, aby sa kultúra v obci mohla rozvíjať v dostatočnej miere je potrebné ju finančne podporovať z rozpočtu mesta, dotácií a nenávratných finančných zdrojov. Cieľom práce je analýza podpory kultúry miestnou samosprávou. V práci sa venujeme definovaniu obce a jej kompetencií a kultúre, ktorú chápeme ako súčasť verejných služieb. V praktickej časti všeobecne charakterizujeme vybrané mesto, analyzujeme mesto z kultúrneho hľadiska a analyzujeme podporu kultúry predovšetkým z rozpočtu mesta. Pre analýzu sme si vybrali mesto Lučenec. Dospeli sme k záveru, že kultúrne podujatia, infraštruktúra a iné subjekty, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry v meste, sú financované predovšetkým z rozpočtu mesta Lučenec.
Kľúčové slová:obec, kultúra, podpora kultúry, verejné služby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene