Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

          
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Šaľa
Autor: Ing. Simona Reháková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Ing. Erika Velázquezová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Šaľa
Abstrakt:V bakalárskej práci sme sa zaoberali rozvojovým potenciálom a jeho významom pre sociálny a ekonomický rozvoj mesta Šaľa. Teoretická časť práce sa zaoberala charakteristikami regiónu, regionálneho rozvoja, endogénnymi faktormi regionálneho rozvoja a prvkami komunálneho plánovania. Druhá časť práce bola zameraná na situačnú analýzu mesta. V tejto časti sme najprv analyzovali územie a endogénne rozvojové faktory mesta v štruktúre environmentálna, sociálna a hospodárska oblasť. Pomocou SWOT analýz sme určili slabé a silné stránky mesta a aj príležitosti a ohrozenia v uvedených oblastiach. Vo výsledkoch práce sme uskutočnili aj problémovú analýzu pomocou stromu problémov v environmentálnej, sociálnej a hospodárskej oblasti. Na záver praktickej časti sme urobili zhrnutie celkovej situácie v meste a definovali opatrenia pre kľúčové problémy.
Klíčová slova:
miestna samospráva, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvojove faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně