Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
     Výuka     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Trenčianske Teplice
Autor: Ing. Adam Vakoš
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Trenčianske Teplice
Abstrakt:Bakalárska práca analyzuje úroveň zabezpečovania služieb kultúry v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Vychádza z vymedzenia tradičných činností kultúry - osvetová činnosť, hudobná činnosť, divadelná činnosť, činnosť v oblasti audiovízie, knižničná činnosť a ostatné činnosti v oblasti kultúry Trenčianskych Teplíc. Prostredníctvom stanovených cieľov a metodiky charakterizuje základnú sieť kultúrnych inštitúcií a kultúrnej infraštruktúry, definuje kompetencie a úlohy verejnej správy, ako aj ďalších aktérov miestnej a regionálnej kultúry. Identifikuje ich vzájomné väzby a prepojenia, opisuje výsledky a produkty ich pôsobenia v podobe organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí a analyzuje štruktúru financovania kultúry. V závere práca obsahuje zhodnotenie aktuálnej úrovne zabezpečovania kultúry. Trenčianske Teplice majú špecificky vhodné podmienky pre intenzívny a udržateľný rozvoj kúpeľného a kultúrneho cestovného ruchu, v širšom kontexte pre rozvoj malého a stredného podnikania v tejto oblasti, ako sú kultúrno-spoločenské a relaxačno-oddychové služby. Rozvoj cestovného ruchu nielen na báze kúpeľnej liečby vytvára predpoklady pre možnosti skvalitňovania a rozširovania služieb občanom i návštevníkom mesta.
Klíčová slova:
kultúra, miestna kultúra, kultúrne inštitúcie, financovanie kultúry

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně