Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     
     
     Projekty     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
Autor:
Ing. Lucia Píšová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
Abstrakt:
Strategický manažment je moderná dynamicky sa rozvíjajúca disciplína, ktorá našla uplatnenie vo všetkých sférach verejného aj súkromného sektora. Významné miesto zastáva aj pri rozvoji regiónov. Rozvojové stratégie krajov predstavujú základné dokumenty vypracovávané za účelom dosiahnutia hospodárskeho a sociálneho rastu regiónu, konkurenčných výhod a zlepšenia životnej úrovne občanov. Dôležitejšie ako samotné vypracovanie strategických dokumentov je ich uvedenie do života. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotiť implementáciu rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja. V prvej časti diplomovej práce sme popísali teoretické východiská spracovania problematiky, popisujeme samosprávny kraj ako podsystém verejnej správy, jeho základné črty, originálne i prenesené kompetencie kraja v oblasti rozvoja regiónov, definujeme strategický manažment, stratégie a tiež ich implementáciu. Vo výsledkoch práce sme sa zamerali na základnú charakteristiku kraja a zhodnotenie a analýzu vízie, priority a opatrenia jednotlivých strategických dokumentov, ale najmä ich implementáciu prostredníctvom jednotlivých aktivít. Na základe toho sme dospeli ku skutočnosti, že implementácia strategických dokumentov je veľmi náročný proces, no zároveň najdôležitejší zo všetkých procesov strategického manažmentu. V závere výsledkov práce sme identifikovali kľúčové problémy a návrhy riešení v oblasti tvorby, schvaľovania, realizácie, implementácie, monitorovania a hodnotenia strategických dokumentov Trnavského samosprávneho kraja.
Kľúčové slová:
samosprávny kraj, regionálny rozvoj, strategický manažment, stratégia, implementácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene