Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
     
          
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Financovanie prenesených kompetencií v mestách Topoľčany a Partizánske
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Financovanie prenesených kompetencií v mestách Topoľčany a Partizánske
Abstrakt:
Reforma verejnej správy dala mestám, obciam a regiónom veľkú časť rozhodovacej moci, preniesla na nich väčšiu zodpovednosť a viaceré kompetencie. Situácia v oblasti financovania miest a obcí je vážna a zabezpečiť všetky služby v obciach v súlade so zákonom je nesmierne náročné. Poskytovaná výška financií na krytie nákladov miest a obcí je nepostačujúca. V diplomovej práce sme sa zamerali na financovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy vo vybraných miestnych samosprávach. Na príklade dvoch okresných miest sme porovnali financovanie kompetencií matriky, registra obyvateľov, školského úradu a starostlivosti o životné prostredie. V práci sme analyzovali aktuálny stav financovania, výšku poskytovaných výdavkov na jednotlivé prenesené kompetencie zo štátu i z rozpočtov jednotlivých miest a následne sme vyhodnotili jednotlivé indikátory. V závere práce sme definovali kľúčové problémy samosprávy, navrhli sme možné riešenie pre odstránenie týchto problémov a zlepšenie stavu danej problematiky. Ciele stanovené v diplomovej práci sa nám podarilo naplniť.
Klíčová slova:
verejná správa, samospráva, financovanie, kompetencie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně