Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Financovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy vo vybraných miestnych samosprávach
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Financovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy vo vybraných miestnych samosprávach
Abstrakt:
Témou záverečnej práce je financovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy vo vybraných samosprávach. Práca je zameraná porovnanie výkonu činnosti Spoločných obecných úradov v Senici a v Lučenci v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku za roky 2012 a 2013. Teoretická časť sa zaoberá teóriou fiškálneho federalizmu a fiškálnej decentralizácie resp. stavu riešenej problematiky v podmienkach Slovenskej republiky. Praktická časť práce sa zaoberá charakteristikou, analýzou a komparáciou výkonu prenesených kompetencií na úseku stavebného poriadku v samosprávach Senici a Lučenca. Po analýze financovanie vybraných spoločných obecných úradov sme došli k záveru, že hoci legislatíva SR jasne vymedzuje povinnosť štátu ,v akej miere má financovať kompetencie prenesené na miestnu samosprávu, poskytované financie na výkon týchto kompetencií sú nedostatočné.
Klíčová slova:
Fiškálny federalizmus, Fiškálna decentralizácia, Prenesené kompetencie zo štátnej správy, Spoločné obecné úrady, Stavebný poriadok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně