Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     Absolvent
     
Výučba
     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
Autor: Ing. Adam Čulák
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
Abstrakt:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je jedným z najdôležitejších dokumentov samosprávy. Mestá a obce majú zákonnú povinnosť vytvárať tento dokument, pričom sa musia pridržiavať legislatívy, ktorá určuje jeho obsah. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie implementácie PHSR mesta Nitra za obdobie rokov 2008-2013. Diplomová práca je rozdelená do štyroch základných častí. Prvá kapitola vo svojom obsahu popisuje strategický manažment, jeho úlohu a plánovanie, vo verejnej správe a strategické plánovanie na miestnej úrovni. Nasledujúce dve kapitoly predstavujú metodickú časť práce. Charakteristika mesta Nitra ako aj samotné hodnotenie implementácie PHSR za obdobie rokov 2007-2013 je súčasťou poslednej časti práce. V závere štvrtej kapitoly navrhujeme aj opatrenia zlepšenie. Z analýz vyplynulo, že počas analyzovaného obdobia sa podarilo mestu Nitra realizovať vo väčšej miere takmer všetky aktivity, ktoré si naplánovalo v strategickom dokumente. Avšak z pohľadu obyvateľov mesta sa preukázala skutočnosť, že väčšina obyvateľov nemá dostatok informácií o existencii tohto strategického dokumentu, resp. o tom, že na základe neho sa v meste realizovali mnohé aktivity.
Kľúčové slová:
rozvoj, stratégia, mesto Nitra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene