Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty          Výuka     Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Hodnotenie cestovných kancelárii v Nitrianskom kraji
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Hodnotenie cestovných kancelárii v Nitrianskom kraji
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je hodnotenie cestovných kancelárií v Nitrianskom kraji. Predmetom hodnotenia sú štyri pobočky cestovných kancelárií v meste Nitra a Komárno cestovná kancelária HYDROTOUR, v meste Komárno a Šaľa cestovná kancelária TIP Travel, v meste Topoľčany a Komárno cestovná kancelária TURANCAR a v meste Levice a Nové Zámky cestovná kancelária SATUR. Súčasťou čiastkových cieľov je analýza produktov jednotlivých cestovných kancelárií a hodnotenie služieb poskytovaných cestovnými kanceláriami z pohľadu zákazníkov. Hodnotenie spokojnosti klientov cestovných kancelárií sa ukutočnilo na základe dotazníkového prieskumu v období od augusta 2015 do januára 2016. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu sme zistili, že všetky štyri cestovné kancelárie majú veľmi dobre vybudovanú základňu stálej klientely a tiež dosiahli vysokú úroveň poskytovaných služieb. V závere práce bola uskutočnená komparácia hodnotených cestovných kancelárií na základe vyhodnotenia dotazníkového prieskumu a navrhli sme využitie výsledkov získaných z prieskumu.
Klíčová slova:
produkt a služby v cestovnom ruchu, cestovná kancelária, cestovný ruch, spokojnosť klientov, kvalita a rozsah služieb

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně