Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     Absolvent
     
     
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Inovácie v samospráve mesta Banská Bystrica
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Inovácie v samospráve mesta Banská Bystrica
Abstrakt:
Abstrakt Témou diplomovej práce boli inovácie v samospráve mesta Banská Bystrica. Objektom skúmania bola samospráva mesta Banská Bystrica, v ktorej sme hodnotili úroveň inovatívneho prostredia na základe stanovených oblastí skúmania. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, a to súčasného stavu riešenej problematiky vychádzajúceho z odborných literárnych zdrojov, kde sme sa zamerali na všeobecné vymedzenie inovácií a vymedzenie inovácií v samospráve a vlastnej práce, kde charakterizujeme základné údaje o meste, interné a externé inovácie mesta, vzdelávanie a spoluprácu v oblasti inovácií, finančné zdroje na inovácie, inštitucionálny kontext tvorby inovácií a silné a slabé stránky, príležitosti a riziká mesta z pohľadu inovácií. Tieto oblasti skúmania zásadným spôsobom ovplyvňujú výskyt a rozvoj inovácií v samospráve, a tým sa následne zvyšuje výkonnosť, efektivita a kvalita služieb poskytovaných miestnou samosprávou. Výsledkom sú návrhy nástrojov a odporúčania na zlepšenie inovatívneho prostredia v samospráve mesta Banská Bystrica. Kľúčové slová: inovácie, inovácie v samospráve, inovatívne prostredie
Klíčová slova:
inovatívne prostredie, inovácie v samospráve, inovácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně