Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybraných samosprávach
Abstrakt:Miestna samospráva je dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou života každého občana. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a porovnať fungovanie systémov odmeňovania samosprávy vo vybraných mestách Vráble a Šurany. V teoretickej časti je bakalárska práca zameraná na definovanie základných pojmov ako manažment verejnej správy, definovanie systémov odmeňovania a modelov hodnotenia zamestnancov. Praktickú časť bakalárskej práce tvoria predovšetkým charakteristiky dvoch vybraných miest z hľadiska organizačnej štruktúry, ekonomiky a rozpočtového hospodárenia. V ďalšej časti bakalárskej práce sme analyzovali uplatňované systémy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy vybraných miest, následné sme komparovali údaje z analýz. Na základe informácií a údajov sme zostavili strom problémov a návrhy na zlepšenie v skúmanej oblasti.
Klíčová slova:
návrh systému hodnotenia, miestna samospráva, hodnotenie zamestnancov, analýza systému hodnotenia, ciele hodnotenia, kritériá hodnotenia, metódy hodnotenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně