Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výuka
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Lučenec
Autor: Ing. Filip Lauko
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Občianska spoločnosť v podmienkach mesta Lučenec
Abstrakt:Občianska spoločnosť je pojem, ktorý zahŕňa účasť občanov na správe vecí verejných cez nepolitické štruktúry. Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť dosiahnutú úroveň občianskej spoločnosti v podmienkach mesta Lučenec. V teoretickej časti práce riešime históriu občianskej spoločnosti, vznik a vývoj ľudskej spoločnosti a rozdiel medzi nimi. Ďalej sme vymedzili občiansku spoločnosť, jej znaky a funkcie. Rozoberali sme vnímanie občanov v občianskej spoločnosti. V praktickej časti práce sme identifikovali všetky občianske združenia registrované v oficiálnej databáze Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zoradili ich do skupín podľa aktivity. Následne sme ich skúmali na vzorke z troch vybraných združení prostredníctvom dotazníka a riadeného rozhovoru. Analyzovali sme ich činnosť a spoluprácu s verejným sektorom, vyhodnotili a zostavili SWOT analýzu. Zistili sme, že občianske združenia v meste Lučenec sú veľmi aktívne a podieľajú sa vo veľkej miere na rozvoji mesta Lučenec. Väčšina občianskych združení spolupracuje s verejným sektorom. Najväčší problém je nedostatok financií a nezáujem obyvateľstva o aktivity občianskych združení.
Klíčová slova:
občianska spoločnosť, medzisektorová spolupráca, mimovládny sektor, mimovládne organizácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně