Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výučba     Projekty     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany
Autor:
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany
Abstrakt:
Obce a mestá sa vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie začali podieľať na plnení cieľov regionálnej politiky EÚ. Na realizovanie cieľov regionálnej politiky EÚ, obce a mestá SR využívajú projekty podporené zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie implementácie projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany za obdobie rokov 2007 - 2015. Mesto Topoľčany realizovalo 12 investičných a 2 neinvestičné projekty. Na zhodnotenie implementácie boli vybrané investičné projekty. Po charakteristike mesta a projektov bola vypracovaná SWOT analýza projektových aktivít v meste. Z analýzy následne vyplynulo, že najsilnejšie stránky mesta sú finančná a rozpočtová stabilita mesta a kvalifikovaný personál MsÚ. Za slabú stránku považujeme nízky počet podaných a realizovaných neinvestičných projektov a proces verejného obstarávania. Príležitosť predstavuje hlavne nové programové obdobie. Analýza ukázala aj nasledujúce ohrozenia, a to najmä emigráciu obyvateľstva a zníženie podpory zo strany EÚ. Na základe zisteného stavu boli identifikované kľúčové problémy projektových aktivít. Následne boli uvedené návrhy na zlepšenie implementácie projektov. Tieto návrhy boli rozdelené na tie, ktoré mesto dokáže ovplyvniť a na tie, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. Zmyslom bakalárskej práce bolo zhodnotiť projektové aktivity, identifikovať kľúčové problémy a vypracovať návrhy na zlepšenie, ktoré by mohli byť využité v novom programovom období.
Kľúčové slová:
implementácia projektov, obec, Európska únia, štrukturálne fondy EÚ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene