Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výuka
     
     
Publikace          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Komunikačná stratégia mesta Šaľa
Autor: Ing. Simona Reháková
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Komunikačná stratégia mesta Šaľa
Abstrakt:
Externá komunikácia samosprávy s obyvateľmi mesta ako aj interná komunikácia medzi zamestnancami mestského úradu sa stáva čoraz viac významnejšou. Cieľom diplomovej práca bolo spracovanie náčrtu komunikačnej stratégie mesta aj so strategickými cieľmi. Analytická časť práce poskytuje stručnú charakteristiku mesta Šaľa, analýzu jednotlivých interných a externých komunikačných nástrojov, ktoré sa využívajú v meste Šaľa, anketový prieskum, ktorý bol poskytnutý zamestnancom mestského úradu a obyvateľom mesta Šaľa, SWOT analýzu internej a externej komunikácie a rozhovor s prednostkou mestského úradu. Ďalšou časťou práce je problémová analýza v rámci ktorej bol vytvorený strom problémov. V návrhovej časti práce boli identifikované návrhy, prostredníctvom ktorých by bolo možné zlepšiť ako internú tak aj pre externú komunikáciu, načrtnutá bola komunikačná stratégia pre mesto a bol vytvorený strom cieľov, prostredníctvom ktorého boli identifikované hlavné ciele pre komunikačnú stratégiu mesta Šaľa. Prostredníctvom jednotlivých analýz, ankiet a rozhovoru s prednostkou bolo zistené, že interná a externá komunikácia v rámci mesta Šaľa nie je úplne na žiaducej úrovni a stále je čo zlepšovať. Prostredníctvom náčrtu komunikačnej stratégie mesta Šaľa a identifikovaní strategických cieľov je pre mesto vytvorený priestor na ďalšie zlepšovanie.
Klíčová slova:
komunikácia, mesto, stratégia, obyvatelia, komunikačné nástroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně