Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

               
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Participatívne mechanizmy na úrovni miestnych samospráv
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Participatívne mechanizmy na úrovni miestnych samospráv
Abstrakt:Participatívne mechanizmy sú významným prvkom k tvorbe fungujúcej občianskej spoločnosti v podmienkach miestnej samosprávy. Tieto mechanizmy podnecujú občanov k zapájaniu sa do verejného diania, ale nútia aj predstaviteľov miestnych samospráv k snahe neustále zlepšovať a zefektívňovať život v samospráve – pretože iniciatíva musí vychádzať aj zo strany samosprávy aj zo strany jej obyvateľov. Na fungovaní samosprávy sa však zúčastňujú aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré podnecujú samosprávu k rôznym činnostiam. Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce je zhodnotiť a komparovať procesy, súvisiace s uplatňovaním participatívnych mechanizmov vo vybraných miestnych samosprávach. Okrem analýz mapujúcich mechanizmy občianskej participácie a nástrojov s využitím informácií z primárnych zdrojov sú využité aj riadené rozhovory so zástupcami miestnych samospráv miest Rajec a Rajecké Teplice. Taktiež sme identifikovali aj kľúčové problémy a uvideli návrhy na zlepšenie procesu participácie medzi medzi samosprávou, mimovládnymi neziskovými organizáciami a občanmi.
Klíčová slova:participatívne mechanizmy, participácia, samosprávy, občania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně