Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty          
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v obciach Tvrdošovce (Slovenská republika) a Környe (Maďarsko)
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v obciach Tvrdošovce (Slovenská republika) a Környe (Maďarsko)
Abstrakt:
Dôležitým predpokladom rozvoja jednotlivca aj územia je kultúra a podmienky spoločensko-kultúrneho života v obci. Stav kultúry a zabezpečovanie kultúrnych služieb miestnou samosprávou v značnej miere ovplyvňuje vnímanie kvality života obyvateľmi obce. Úloha miestnej samosprávy v kultúre je nesporná a zložitá, veď nespočíva iba v zabezpečení kultúrnych služieb, ale zahŕňa aj zriadenie kultúrnych inštitúcií, budovanie a prevádzkovanie kultúrnej infraštruktúry a podporu miestnych aktérov kultúry. Diplomová práca zhodnotí a komparuje inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry na úrovni miestnej samosprávy v Slovenskej republike a v Maďarsku, a to v obciach Tvrdošovce a Környe. Prvú časť práce tvorí teoretický základ problematiky, a to vymedzenie pojmov miestnej samosprávy, kultúry, verejných služieb v oblasti kultúry, potenciál rozvoja územia využitím kultúrneho kapitálu, nástrojov zabezpečovania kompetencií obce, kultúrnej politiky a metód hodnotenia efektívnosti. Výsledky práce boli dosiahnuté pomocou stručnej charakteristiky socio-ekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky a Maďarska, situačnej analýzy obcí a ich kultúrneho života, identifikácie použitých nástrojov podpory kultúry, komparácie obcí pomocou benchmarkových indikátorov, identifikácie rozdielov a problémov a sformovania odporúčaní a návrhov na zlepšenie stavu kultúry. Z hľadiska zabezpečovania kompetencií v oblasti kultúry boli identifikované významné disparity, ako napr. rozličná stratégia kultúry, rozdielna štruktúra kultúry, odlišný objem rozpočtovaných prostriedkov obcí. Pre obce boli navrhnuté opatrenia pre skvalitnenie kultúrnych služieb, a to vypracovanie kultúrnej stratégie, zavedenie vhodného systému komunikácie s obyvateľmi, hľadanie možností budovania partnerstiev so súkromným sektorom, prehĺbenie spolupráce s aktérmi kultúry nielen na miestnej, ale i regionálnej a medzinárodnej úrovni, v neposlednom rade rozšírenie ponuky kultúrnych služieb o atraktívne, či kreatívne prvky, vytvorenie žánrovo pestrej, vyváženej ponuky.
Klíčová slova:
miestna samospráva , inštitucionálne a finančné zabezpečenie služieb kultúry, kultúra, verejné služby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně