Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výuka
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Organizačná kultúra a komunikácia v manažmente Mesta Trenčín
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Jozef Habánik, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Organizačná kultúra a komunikácia v manažmente Mesta Trenčín
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá organizačnou kultúrou a komunikáciu v manažmente miestnej samosprávy, pričom skúma ich konkrétnu formu a stav v Meste Trenčín. Teoretická časť analyzuje súčasný stav problematiky, pričom sa zameriava aj na konkrétne problémové oblasti komunikácie či organizačnej kultúry. Definuje problematiku organizačnej kultúry, jej prvky a ich aplikáciu v manažmente samosprávy. Praktická časť pozostáva z prieskumu zameraného na hodnotenie súčasného stavu komunikácie v Meste Trenčín, a to z pohľadu zamestnancov mesta -- t.j. internú komunikáciu ako aj z pohľadu občanov - hodnotenie komunikácie ako súčasti služby občanom. Prieskum sme realizovali formou dotazníka distribuovaného vybranej skupine zamestnancov a občanov. Výsledky prieskumu sme hodnotili prostredníctvom znázornenia v grafoch. Zistené údaje o aktuálnom stave komunikácie a organizačnej kultúry mesta sme využili v návrhoch a odporúčaniach na odstránenie nedostatkov pre optimalizáciu súčasného stavu .
Klíčová slova:
samospráva, manažment samosprávy, organizačná kultúra, interná a externá komunikácia, zamestnanci mestského úradu, občania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně