Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výuka          
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Komunikačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja
Autor:
Ing. Miroslav Artim
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Komunikačná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bola analýza a zhodnotenie komunikačnej stratégie vybraného subjektu územnej samosprávy s ohľadom na rôznorodé formy a druhy využívaných nástrojov komunikácie. Objektom diplomovej práce bol Nitriansky samosprávny kraj, konkrétne Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. V práci sme sa zamerali na situačnú analýzu Nitrianskeho kraja, primárny potenciál a produkty územia Nitrianskeho kraja. Priblížili sme činnosť, kompetencie a organizačné rozdelenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súvislosti s cieľom diplomovej práce sme identifikovali cieľové skupiny vonkajšej a vnútornej komunikácie a podrobnejšie sme opísali využívané formy a nástroje komunikácie v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja. Záver práce obsahuje odporúčania pre zlepšenie a skvalitnenie využívania komunikačných nástrojov v podmienkach územnej samosprávy.
Klíčová slova:
komunikácia, informácie, územná samospráva, verejnosť, verejné služby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně