Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
Absolvent               
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Kompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch v Nitre a Banskej Bystrici
Autor: Ing. Dominika Babišová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Kompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch v Nitre a Banskej Bystrici
Abstrakt:
Verejná správa je neodmysliteľnou súčasťou vyspelej spoločenskej štruktúry. Preto rovnako, ako napreduje vývoj v iných oblastiach, ani verejná správa nemôže stagnovať, naopak, len pravidelná modernizácia ju dokáže priblížiť bližšie k občanom SR. Jedným z motivátorov k priebežným zmenám v rámci systému verejnej správy je aj súkromný sektor a jeho inovatívne procesy, ktoré prinášajú skvalitnenie služieb a zlepšujú tak vzťahy medzi poskytovateľom týchto služieb a prijímateľom - klientom. Cieľom predloženej práce je zhodnotiť kompetencie a fungovanie klientskych centier na okresných úradoch v Nitre a v Banskej Bystrici. Diplomová práca disponuje teoretickou a praktickou rovinou. V teoretickej sa nachádzajú základné definície a vysvetlenie potrebnej terminológie, charakterizovaná je verejná správa, jej reformy a hlavný produkt reformy ESO – klientske centrá. V praktickej časti sa diplomová práca zameriava na analýzu a zhodnotenie kompetencií KC na okresnom úrade v Nitre a okresnom úrade Banskej Bystrici. Práca prináša aj pohľad na názory a podnety klientov smerujúce ku skvalitneniu služieb (prostredníctvom dotazníka) poskytovaných v KC. Interné informácie k spôsobu fungovania KC sú čerpané priamo od zamestnancov KC Nitra a KC Banská Bystrica, s ktorými sme realizovali riadený rozhovor. V závere práce prinášame prehľadnú SWOT analýzu a návrhy pre zefektívnenie fungovania klientskeho centra, z ktorého vyplynulo, že klientske služby poskytované na vybraných okresných úradoch sú dostatočne kvalitné, klienti prejavujú spokojnosť a existujúce nedostatky.
Klíčová slova:
Reforma verejnej správy ESO, verejná správa, klientske centrum, E-Goverment, Nitra, Banská Bystrica

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně