Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka
     
Projekty     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vo vybraných vidieckych obciach
Autor:
Bc. Michaela Tarbajová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vo vybraných vidieckych obciach
Abstrakt:
Téma celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy je v súčasnosti jedna z najvýznamnejších prvkov k dosiahnutiu správne fungujúcej organizácie a zvyšovaniu kvalifikácie jej pracovníkov. Pre kvalitný výkon ich práce je neustále zlepšovanie vedomostí a zručností nevyhnutnou nutnosťou. Preto by motivácia ku kvalitnému vzdelávaniu mala plynúť nielen zo zákona, ktorý túto povinnosť ukladá, ale aj z vnútornej a samozrejme i vonkajšej motivácie samotných zamestnancov. Vzdelávanie teda môžeme považovať za súčasť riadenia ľudských zdrojov v organizáciách verejnej správy. Našou úlohou v teoretickej časti bakalárskej práce bolo vymedzenie základných pojmov verejnej správy. V druhej časti práce sme sa prostredníctvom dotazníka zamerali na názory a postoje vzdelávania pracovníkov vybraných skúmaných organizácií územnej samosprávy. V závere sme analyzovali a zhodnocovali ich konkrétne skúsenosti a dopad týchto faktorov na kvalitu ich práce. Ak chce organizácia dosiahnuť úspech, problematika vzdelávania by mala byť v súlade so súčasnými trendmi vývoja spoločnosti.
Klíčová slova:
samospráva, učiaci sa región, spoločnosť založená na znalostiach, kompetencie, obec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně