Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
     
Výuka     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Využívanie IT samosprávami a miestnych partnerstiev na vidieku NSK (v okrese Zlaté Moravce)
Autor:
Ing. Pavol Štefčík
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Využívanie IT samosprávami a miestnych partnerstiev na vidieku NSK (v okrese Zlaté Moravce)
Abstrakt:
Bakalárska práca a jej vyhodnotenie ponúka obraz o stave miery využívania informačných technológií vo vybraných obciach z okresu Zlaté Moravce a mapuje situáciu vybavenosti samosprávnych orgánov z hľadiska danej problematiky. Taktiež zisťuje aká je miera vybavenosti technológiami v organizačných zložkách prislúchajúcich obciam. Informačné technológie sú jedným z významných prostriedkov inovácií, ktoré sú zahrnuté medzi jednotlivé nástroje miestneho ekonomického rozvoja v rámci regiónov i vidieka. Bakalárska práca je rozdelená do jednotlivých kapitol, z ktorých prvá ponúka prehľad o súčasnom stave týkajúceho sa danej problematiky. V druhej kapitole je zadefinovaný cieľ práce s postupmi k jeho dosahovaniu a s jednotlivými čiastkovými cieľmi, v ktorých je rozobraný celkový postup práce. Tretia kapitola bakalárskej práce obsahuje metodiku práce. Nasledujúca časť ponúka prehľad o vlastnej analytickej práci a o dotazníku, na základe ktorého bol vypracovaný a zhodnotený prehľad o využívaní informačných technológiách orgánmi samosprávy a jej organizačnými zložkami v okresnom meste Zlaté Moravce a ostatných obcí, ktoré majú vidiecky charakter. V poslednej časti uvádzame návrhy na riešenie a na zlepšenie využívania informačných technológií a možné postrehy k súčasnej situácii. Záver práce vyhodnocuje celkový pohľad na danú problematiku.
Klíčová slova:
región, vidiek, miestny ekonomický rozvoj, informačné technológie, inovácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně