Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
     
     
Projekty
     
Publikace     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
2
 Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2006
31.12.2008
3E. BalážováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2013
31.12.2014
4
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
Slovak Aid
riešiteľ
20.11.2014
30.05.2016
5 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
6
 Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2015
31.12.2017
7
 Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti
E. Balážová
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.201530.06.2018
8 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.07.201630.06.2019
9
 Manažment územných samospráv
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018
10
 Medzinárodná konferencia doktorandov "YR NET": Sociálne, ekonomické a právne aspekty rozvoja regiónovE. Balážová
Small Grants STOP!!!
garant01.03.2011
30.06.2011
11 Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
riešiteľ, zástupca vedúceho
02.10.2017
31.08.2020
12 Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácuE. Balážová
Štátne objednávky výskumu a vývoja
garant
01.06.2018
30.09.2018
13
 Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obceV. Papcunová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant za SPU
01.01.201431.12.2016
14
 Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy.
Bilaterálna spolupráca
riešiteľ01.01.201531.12.2016
15
Standard Grants STOP!!!
riešiteľ
01.11.2017
31.10.2018
16 Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programyM. Valach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
17
D. MoravčíkováOP Ľudské zdroje
garant pre metodiku tvorby VP, gestor a lektor
19.08.201331.07.2015
18
 Virtuálne vzdelávanie pre samosprávuD. HúskaStandard Grants STOP!!!riešiteľ
01.01.2011
31.12.2012
19
 Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO)
E. Balážová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý