Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výuka
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1 Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímyD. HúskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2011
31.12.2013
2
 Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200631.12.2008
3 Ekonomika a manažment verejných služiebE. BalážováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2013
31.12.2014
4 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
Slovak Aid
riešiteľ
20.11.201430.05.2016
5
 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchuJ. JarábkováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
6
 Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miestE. Balážová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2015
31.12.2017
7 Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2015
30.06.2018
8 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnostiE. BalážováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.201630.06.2019
9
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2016
31.12.2018
10E. BalážováSmall Grants STOP!!!garant
01.03.2011
30.06.2011
11
R. Krajčírová
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
riešiteľ, zástupca vedúceho02.10.2017
31.08.2020
12 Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácuE. BalážováŠtátne objednávky výskumu a vývoja
garant
01.06.2018
30.09.2018
13
 Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obceV. PapcunováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant za SPU01.01.201431.12.2016
14
 Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy.
E. Marišová
Bilaterálna spolupráca
riešiteľ
01.01.2015
31.12.2016
15Standard Grants STOP!!!
riešiteľ
01.11.201731.10.2018
16
 Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programyM. Valach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
17
D. MoravčíkováOP Ľudské zdrojegarant pre metodiku tvorby VP, gestor a lektor
19.08.2013
31.07.2015
18
Standard Grants STOP!!!
riešiteľ01.01.2011
31.12.2012
19
 Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO)
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončený
zamítnutý