Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Nutritional principles of nutrition and horses feeding
Written by (author): Ing. Katarína Holecová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nutričné princípy výživy a kŕmenia koní
Summary:Zámerom bakalárskej práce pri súčasnom chove koní je treba poukázať na dôraz nutričných princípov výživy a na spôsob kŕmenia týchto hospodárskych zvierat. Výživa koní je špecifická v individuálnych živinových požiadavkách aj v rámci identického veku, hmotnosti a reprodukčného štádia. Týmito organickými živinami sa zabezpečuje výživa koní a zároveň sa do organizmu dodávajú základné organické živiny, ale aj účinné látky, potrebné pre správne funkcie organizmu. Nerešpektovaním tejto skutočnosti nie je možné nastaviť kŕmny plán, ktorý zohľadní individuálne živinové nároky a vytvorí predpoklad pre maximálne využitie genetického potenciálu zvierat. Je dôležité aby sa novodobé poznatky správnej výživy a kŕmenie koní dodržiavali v bežnej praxi. Lebo, ako mnohí chovatelia, hlavne menší tieto poznatky, či už z ekonomických dôvodov alebo ľahostajnosti do praxe nezavádzajú. Tu však môže nastať z veľkou pravdepodobnosťou "spätná väzba" a to tým, že kone sú slabé, podvyživené a náchylné na rôzne ochorenia, ktoré často končia aj úhynom zvierat. Liečba mnohých chorôb u týchto zvierat nás môže stáť nemalé investičné prostriedky. V súčasnej dobe, keď chovateľ má veľké možnosti výberu krmív a rôznych výživových komponentov, je zo strany chovateľov nezodpovedné voči koňom a zároveň aj ich "peňaženkám" tradičné kŕmenie ovos -- seno. Tu treba klásť dôraz na dodržiavanie princípov správnej výživy. Mali by sme si uvedomiť, že vložené investície do správnych nutričné výživných krmív sa nám následne vrátia v podobe zdravých, urastených a výkonných jedincov.
Key words:kone, výživa, krmivá, nutričné princípy, zdravie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited