Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nutričné princípy výživy a kŕmenia koní
Autor: Ing. Katarína Holecová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nutričné princípy výživy a kŕmenia koní
Abstrakt:Zámerom bakalárskej práce pri súčasnom chove koní je treba poukázať na dôraz nutričných princípov výživy a na spôsob kŕmenia týchto hospodárskych zvierat. Výživa koní je špecifická v individuálnych živinových požiadavkách aj v rámci identického veku, hmotnosti a reprodukčného štádia. Týmito organickými živinami sa zabezpečuje výživa koní a zároveň sa do organizmu dodávajú základné organické živiny, ale aj účinné látky, potrebné pre správne funkcie organizmu. Nerešpektovaním tejto skutočnosti nie je možné nastaviť kŕmny plán, ktorý zohľadní individuálne živinové nároky a vytvorí predpoklad pre maximálne využitie genetického potenciálu zvierat. Je dôležité aby sa novodobé poznatky správnej výživy a kŕmenie koní dodržiavali v bežnej praxi. Lebo, ako mnohí chovatelia, hlavne menší tieto poznatky, či už z ekonomických dôvodov alebo ľahostajnosti do praxe nezavádzajú. Tu však môže nastať z veľkou pravdepodobnosťou "spätná väzba" a to tým, že kone sú slabé, podvyživené a náchylné na rôzne ochorenia, ktoré často končia aj úhynom zvierat. Liečba mnohých chorôb u týchto zvierat nás môže stáť nemalé investičné prostriedky. V súčasnej dobe, keď chovateľ má veľké možnosti výberu krmív a rôznych výživových komponentov, je zo strany chovateľov nezodpovedné voči koňom a zároveň aj ich "peňaženkám" tradičné kŕmenie ovos -- seno. Tu treba klásť dôraz na dodržiavanie princípov správnej výživy. Mali by sme si uvedomiť, že vložené investície do správnych nutričné výživných krmív sa nám následne vrátia v podobe zdravých, urastených a výkonných jedincov.
Klíčová slova:kone, výživa, krmivá, nutričné princípy, zdravie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně