Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú intenzitu potkanov
Autor: Ing. Katarína Farkašová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú intenzitu potkanov
Abstrakt:Cieľom kŕmneho pokusu bolo dokázať vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú schopnosť laboratórnych potkanov po odstave. Pokus sa začal vo veku potkanov 45 dní. Hodnotené aditívum bol včelí repkový obnôžkový peľ. Do pokusu bolo zaradených 90 potkanov, ktoré boli po odstave kategorizované do 4 skupín: kontrolná skupina K kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou bez prídavku fytogénneho aditíva, pokusná skupina A kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou s prídavkom fytogéneho aditíva v koncentrácii 0,2 %, pokusná skupina B kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou s prídavkom fytogénneho aditíva v koncentrácii 0,5 % a pokusná skupina C kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou s prídavkom fytogénneho aditíva v koncentrácii 0,75 %. Každá skupina zahŕňala 5 samcov a 5 samíc. Výsledky pokusu preukázali najvyšší nárast hmotnosti (224 g) pri súčasne najnižšej konverzii krmiva (5,4 kg na jednotku prírastku) u samcov v skupine s najvyššou koncentráciou aditív (0,75 %). U samíc však nebol zaznamenaný žiadny prospešný účinok fytogénnych aditív nakoľko živá hmotnosť (246,5 g) u samíc v kontrolnej skupine K bola vyššia v porovnaní so skupinami B a C (233 a 240 g) s prídavkom aditív. Navyše najvyššiu konverziu krmiva (8,40 kg) sme spozorovali u samíc v skupine B (0,5 % aditív), ktoré mali zároveň najnižší prírastok hmotnosti (95,2 g) za experimentálne obdobie. Vo všeobecnosti môžeme fytogénne kŕmne aditíva považovať za doplnky disponujúce prospešnými vlastnosťami ovplyvňujúce rastovú schopnosť a iné produkčné parametre zvierat, ale stále sú potrebné ďalšie výskumy potvrdzujúce túto myšlienku.
Klíčová slova:fytogénne aditíva, rastová schopnosť, konverzia krmiva, potkany

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně