Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of turkeys reproductive properties in branko, a.s. nitra,
Written by (author): Ing. Vladimíra Pitoňáková
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza reprodukčných vlastností moriek v Branko, a.s. Nitra, farma Podhorany
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie reprodukčných parametrov nosníc moriek. Práca je rozdelená do 7 kapitol. V úvodnej časti diplomovej práce sme sa zaoberali súčasným stavom v chove hrabavej hydiny, výžive a kŕmení moriek. Vo výskumnej časti sme prezentovali kvantitatívne a kvalitatívne parametre násadových vajec v troch samostatných veľkokapacitných halách v priebehu znáškového cyklu nosníc hybridu BIG 6 v Branko Nitra, a. s., farma Podhorany. Na začiatku znáškového obdobia sa v každej hale nachádzalo 1210 ks moriek, ktoré boli kŕmené kompletným krmivom TB BREEDER GR. Na základe dosiahnutých hodnôt sme zistili, že počas 24. týž. sa dosiahla celková hrubá produkcia vo všetkých troch halách 405 897 ks násadových vajec, z toho celková čistá produkcia bola 390 935 ks násadových vajec a najvyšší počet vajec bolo v hale 4 s počtom 136 922 ks a v tejto hale sme zaznamenali aj najvyšší počet neštandardných vajec s počtom 5 458 ks.
Key words:hydina, morky, násadové vajcia, výživa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited