Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza kŕmnych dávok chovných kobýl v Národnom žrebčíne Kladruby nad Labem
Autor: Ing. Zuzana Horečná, PhD.
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza kŕmnych dávok chovných kobýl v Národnom žrebčíne Kladruby nad Labem
Abstrakt:Cieľom našej práce bolo živinové analyzovanie kŕmnych dávok u kategórie chovných kobýl v národnom žrebčíne Kladruby nad Labem. Do experimentu sme vybrali šesť kobýl plemena Starokladrubský beluš, a to Ronchu, Sandru, Ruanu, Raggieru, Ereditu a Rione narodených v roku 2005 a ich hmotnosť sa pohybovala od 515 do 600 kg. V práci sme sa zamerali na fyziologické aspekty trávenia a vstrebávania živín, významu organických a anorganických látok a taktiež kvality objemových a jadrových krmív u kobýl. Vlastná práca je upriamená na hodnotenie jednotlivých zastúpených živín v kŕmnej dávke pre chovné kobyly a ich porovnanie s normou potreby živín. Zo sledovanými ukazovateľmi ako sú dusíkaté látky, Ca, P a obsah stráviteľnej energie. V laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív KVZ (Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity FAPZ SPU v Nitre) sme zistili, že v porovnaní s dennou potrebou boli kŕmne dávky analyzovaných kobýl energeticky vyrovnané, s výnimkou Ronchy, ktorej kŕmna dávka bola energeticky nadhodnotená o 20,78 %. Kŕmne dávky chovných kobýl je potrebné zostavovať na základe požadovaného denného prísunu živín. Vhodnou kombináciou krmív, ich výživnej hodnoty, kvality a dietetických vlastností zabezpečíme plnohodnotné nakŕmenie. Primárnym zdrojom živín a energie pre kobyly sú objemové krmivá, tak v čerstvom ako aj konzervovanom stave. Nutričná kvalita objemových krmív je variabilná, závislá predovšetkým od druhu krmoviny a času, vegetačnej fázy, počas zberu. Jednoročné objemové krmoviny, hlavne obilniny a strukoviny v čerstvom stave sú bohaté na dusíkaté látky a sacharidy. S narastajúcou vegetačnou fázou dochádza k zníženiu obsahu vlákniny na úkor dusíkatých látok a bielkovín. V závislosti s kumulovaním zásobných sacharidov (hlavne škrobu) dochádza u týchto krmovín k postupnému zvyšovaniu energetickej hodnoty. Denný príjem N - látok prevyšoval dennú potrebu o 62,93 % až 89,83 %. Príjem Ca a P bol u všetkých hodnotených kobýl podlimitný. Živinovo vybilancovanú kŕmnu dávku možno dosiahnuť jej komplexnou úpravou, znížením množstva lúčneho sena, prípadne vylúčením jadrového krmiva z kŕmnej dávky. Odporučili by sme aj zmenu ad libitného skrmovania lúčneho sena na individuálne. Optimálna kŕmna technika a obsah živín v podávanom krmive vytvorí predpoklady pre zdravie, dobrú kondíciu a kvalitu života kobýl.
Klíčová slova:kŕmne dávky, živiny, chovné kobyly, objemové krmivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně