Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Digestibilty of maize silage organic nutrients for horses
Written by (author): Ing. Alena Selická
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stráviteľnosť organických živín kukuričnej siláže u koní
Summary:Dnes, keď sa už kone nevyužívajú ako hlavná hnacia sila v poľnohospodárstve, z koní sa stali spoločníci a športoví partneri ľudí. Pre udržanie dobrého zdravia koní a vysokej výkonnosti v športe je správna výživa koní nevyhnutná. Aby sa koňom zaistila vyvážená kŕmna dávka, všetky dostupné krmivá by sa mali preskúmať a malo by byť zistené ich živinové zloženie a stráviteľnosť a to aj pre menej tradičné krmivá. Táto práca sa zaoberala skúmaním kukuričnej siláže. Cieľom bolo zistiť koeficienty zdanlivej stráviteľnosti kukuričnej siláže u koní. Štyri žrebce plemena slovenský teplokrvník (vek 2.5+-0.5 roka) boli ustajnené individuálne v boxoch bez podstielky.V bilančnom pokuse bola použitá klasická priama in vivo metóda. Počas celého pokusu boli kvantitatívne a individuálne zachytávané výkaly. Kone boli kŕmené počas štyroch dní kukuričnou silážou v priemernom množstve 10.19 kg +- 3.38 kg/24 hodín. Vzorky krmiva aj výkalov boli analyzované na obsah živín. Koeficienty boli vypočítané pre vlákninu, bezdusíkaté látky výťažkové, škrob, acido detergentnú vlákninu a neutrálne detergentnú vlákninu. Zistené koeficienty stráviteľnosti boli 36,69% pre vlákninu, 70,27% pre bezdusíkaté látky výťažkové, 99,09% pre škrob, 38, 41% pre acido detergentnú vlákninu a 46,36% pre neutrálne detergentnú vlákninu. Kukuričná siláž sa ukázala ako dobre stráviteľné krmivo pre kone s vysokým koeficientom stráviteľnosti škrobu, ale pre potvrdenie výsledkov je potrebných viac výskumov ohľadom kukuričnej siláže vo výžive koní.
Key words:kone, stráviteľnosť, kukuričná siláž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited