Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Milk and its importance in nutrition
Written by (author): Ing. Ivan Kuťka
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Martina Gažarová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mlieko a jeho význam vo výžive
Summary:Cieľom práce bolo vypracovanie literárnej štúdie z problematiky významu mlieka vo výžive. Mlieko je potravou mláďat všetkých cicavcov, ktoré pre tento účel mlieko produkujú. Samotné mlieko je tekutina, ktorá je vylučovaná mliečnou žľazou všetkých cicavcov. Vlastné materské mlieko však nie je určené iba pre výživu mláďat, ale surové mlieko a zvlášť mliečne výrobky už niekoľko tisícročí tvoria hlavnú potravinovú zložku človeka. Zloženie samotného mlieka je ovplyvnené najviac živočíšnym druhom a tiež ďalšími faktormi ako je laktácia, výživa, zdravotný stav, plemeno a pod. Mlieko obsahuje dusíkaté látky, bielkoviny, laktózu, vitamíny, minerálne látky a taktiež tuk. Mlieko a výrobky z neho sú zdrojom cenných látok, ktoré sú nevyhnutné pre výživu a vývoj ľudského organizmu.
Key words:výživa, mlieko, produkty, živiny , cicavce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited