Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Princípy výživy koní
Autor: Ing. Natália Ferencová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Princípy výživy koní
Abstrakt:Bakalárska práca bola vypracovaná na tému a problematiku zaoberajúcu sa výživou koní, a to predovšetkým koní športových, ktoré majú rozdielne nároky na živiny a potrebu energie podľa ich využívania. Cieľom bolo spracovať dostupnú literatúru s poukázaním na najdôležitejšie aspekty kŕmenia, ktoré sú podstatou dobrého zdravotného stavu a ovplyvňovania výkonnosti koní. Výživa koní je náuka o zostavovaní energeticky a živinovo vybilancovaných kŕmnych dávok. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj poznatky o stavbe a funkcii tráviacej sústavy koní, využívaní jednotlivých komponentov dostavajúcich sa do tela zvierat prostredníctvom krmív. Nutné je tiež zdôrazniť, že jednotlivé jazdecké disciplíny sú navzájom odlišné, niektoré sú pre kone na výdaj energie náročnejšie, iné naopak ľahšie alebo vyžadujú len minimálny príjem energie. Možno povedať, že väčšina chovateľov a jazdcov nemá vedomosti o tejto problematike. Nedostatočná informovanosť viedla k postupne stúpajúcemu záujmu a výživa koní a všetko s ňou súvisiace sa v súčasnosti stáva čoraz viac rozoberanou témou. Správne kŕmenie a výživa nám takto zabezpečuje výborný zdravotný stav chovaných zvierat a pozitívne vplýva na ich výkonnosť v jednotlivých športových jazdeckých disciplínach.
Klíčová slova:výživa, športové využitie, komponenty kŕmnej dávky, krmivá, živiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně