Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdium faktorov ovplyvňujúcich kvalitu objemových krmív
Autor: Ing. Martin Herceg
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium faktorov ovplyvňujúcich kvalitu objemových krmív
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie z oblasti kvality objemových krmív a analyzovanie jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvňujú výslednú kvalitu krmív. Pre splnenie vytýčeného cieľa sme sa v práci zamerali na študovanie riešenej problematiky prostredníctvom dostupnej domácej a zahraničnej literatúry. V práci uvádzame citácie viacerých printových a elektronických zdrojov. Krmivá predstavujú heterogénny materiál rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu. Kombináciou jednotlivých krmív tvoríme kŕmne dávky, ktoré musia spĺňať fyziologické potreby kŕmených zvierat. Vo výžive hospodárskych zvierat ale hlavne prežúvavcov tvoria objemové krmivá hlavnú skupinu krmív. V zelenom stave sa skrmujú predovšetkým na pastve a predstavujú pre zvieratá najprirodzenejší spôsob kŕmenia. Objemové krmivá z dôvodu ťažkej skladovateľnosti a obmedzenej trvanlivosti konzervujeme. Na výslednú kvalitu konzervovaných krmív vplýva množstvo faktorov. Nakoľko rozdiel medzi kvalitnými a nekvalitnými objemovými krmivami môže byť veľmi výrazný, je potrebné výrobe venovať značnú pozornosť. Najvyužívanejšie technológie konzervovania sú sušenie a silážovanie. Sušenie patrí medzi jedno z najstarších spôsobov konzervovania krmovín. Seno je významným zdrojom viacerých vitamínov a minerálnych látok a úplne uspokojuje fyziologické požiadavky trávenia prežúvavcov a koní. Silážovanie je proces uchovávania živín pomocou organických kyselín, ktoré sú produkované mikroorganizmami v anaeróbnom prostredí. Siláže vytvárajú základ kŕmnej dávky prežúvavcov v mnohých podnikoch predovšetkým v zimnom období. Pri využívaní genetického potenciálu zvierat prostredníctvom vysokej produkcie je potrebné využiť skrmovanie aj jadrových krmív, ktoré pomáhajú zabezpečovať zvýšené nároky zvierat na potrebu energie a živín.
Klíčová slova:hospodárske zvieratá, kvalita krmív, objemové krmivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně