Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vitamins in horse nutrition
Written by (author): Bc. Pavlína Vlnová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vitamíny vo výžive koní
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie z oblasti vitamínov vo výžive koní. Vitamíny sú dôležitou zložkou vo výžive koní a preto je dôležité poznať ich význam a funkciu v organizme a vyhnúť sa tak problémom súvisiacich s ich nedostatkom. Práca je rozdelená na dva celky; v prvom z nich sa venujeme problematike vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E a K) a v druhom celku rozoberáme vitamíny rozpustné vo vode (vitamíny skupiny B a ostatné). V práci sme sa zamerali na charakteristiku jednotlivých vitamínov, ich výskyt v krmivách, ich funkciu v organizme, stavy hypovitaminózy a hypervitaminózy a choroby, ktoré tieto stavy spôsobujú. Ďalej sme sa zamerali na potrebu vitamínov pre jednotlivé kategórie, ako sú laktujúce kobyly, žriebätá či kone v tréningu. Pri vhodnej a kvalitnej výžive a dobrých ustajňovacích podmienkach by mala byť potreba vitamínov pre koňa splnená a jeho zdravotný stav by nemal byť ovplyvnený nedostatkom vitamínov.
Key words:vitamíny, kone, výživa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited