Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Nutrient analysis of sport horses feed rations
Written by (author): Ing. Michaela Határová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Živinová analýza kŕmnych dávok pre športové kone
Summary:Cieľom diplomovej práce bola živinová analýza kŕmnych dávok vo výžive športových koní. V práci sa overovala živinová vyrovnanosť skrmovaných kŕmnych dávok v Jazdeckom centre Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Denný príjem živín jednotlivých koní bol vypočítaný na základe živinovej analýzy krmív, podávaných im v kŕmnej dávke. Ten bol porovnaný s vypočítanou dennou potrebou živín pre jednotlivé kone, ktorá bola stanovovaná na základe ich živej hmotnosti a pracovného vyťaženia. Porovnávaný bol obsah stráviteľnej energie, dusíkatých látok, vlákniny, fosforu a vápnika v jednotlivých koňom dávaných kŕmnych zmesiach. Hodnoty živín boli počítané na stredne ťažkú prácu koňa tak, že potreba živín bola navýšená o 40 % oproti hodnotám potrebným na záchov. Tri kone mali skrmované živiny prevyšujúce požadované množstvá, ale v prijateľnej tolerancii s odchýlkou menšou ak 20 %, pričom u jedného koňa boli tieto hodnoty značne vysoké, stráviteľná energia nad 25 % a obsah dusíkatých látok nad 30 %. Jeden kôň mal tieto hodnoty takmer tabuľkové. Následne boli navrhnuté optimálne kŕmne dávky pre tie kone, u ktorých boli tieto hodnoty zvýšené, pričom sa ich podarilo značne znížiť a priblížiť sa k výpočtom stanoveným hodnotám. Pre koňa, ktorý mal hodnoty živín takmer ideálne, návrh optimálnej kŕmnej dávky nebol potrebný a preto nebol ani vykonaný.
Key words:kone, tráviaca sústava, objemové krmivá, seno, slama, siláž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited