Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Živinová analýza kŕmnych dávok pre športové kone
Autor: Ing. Michaela Határová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Živinová analýza kŕmnych dávok pre športové kone
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bola živinová analýza kŕmnych dávok vo výžive športových koní. V práci sa overovala živinová vyrovnanosť skrmovaných kŕmnych dávok v Jazdeckom centre Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Denný príjem živín jednotlivých koní bol vypočítaný na základe živinovej analýzy krmív, podávaných im v kŕmnej dávke. Ten bol porovnaný s vypočítanou dennou potrebou živín pre jednotlivé kone, ktorá bola stanovovaná na základe ich živej hmotnosti a pracovného vyťaženia. Porovnávaný bol obsah stráviteľnej energie, dusíkatých látok, vlákniny, fosforu a vápnika v jednotlivých koňom dávaných kŕmnych zmesiach. Hodnoty živín boli počítané na stredne ťažkú prácu koňa tak, že potreba živín bola navýšená o 40 % oproti hodnotám potrebným na záchov. Tri kone mali skrmované živiny prevyšujúce požadované množstvá, ale v prijateľnej tolerancii s odchýlkou menšou ak 20 %, pričom u jedného koňa boli tieto hodnoty značne vysoké, stráviteľná energia nad 25 % a obsah dusíkatých látok nad 30 %. Jeden kôň mal tieto hodnoty takmer tabuľkové. Následne boli navrhnuté optimálne kŕmne dávky pre tie kone, u ktorých boli tieto hodnoty zvýšené, pričom sa ich podarilo značne znížiť a priblížiť sa k výpočtom stanoveným hodnotám. Pre koňa, ktorý mal hodnoty živín takmer ideálne, návrh optimálnej kŕmnej dávky nebol potrebný a preto nebol ani vykonaný.
Klíčová slova:kone, tráviaca sústava, objemové krmivá, seno, slama, siláž

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně