Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of in vivo maize silage macroelemets digestibility in horses nutrition
Written by (author): Ing. Katarína Krajčiová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza in vivo stráviteľnosti makroprvkov kukuričnej siláže vo výžive koní
Summary:Cieľom práce bolo analyzovanie stráviteľnosti minerálnych látok kukuričnej siláže u koní priamou klasickou metódou. Experiment bol realizovaný na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch. Do pokusu boli zaradené 4 žrebce plemena slovenský teplokrvník s priemernou živou hmotnosťou 380 kg a priemerným vekom 2,5 +- 0,5 roka. Počas experimentu boli žrebce individuálne ustajnené v boxoch s prístupom k vode ad libitum. Pokusné obdobie trvalo 4 dni, počas ktorých boli žrebce kŕmené kukuričnou silážou na základe dennej potreby živín. Individuálne boli od sledovaných koní kvantitatívne zachytávané výkaly. Na základe prijatých a vylúčených makroprvkov boli výpočtom zistené koeficienty zdanlivej stráviteľnosti Ca, P, Mg, Na a K. Na základe vykonaných laboratórnych analýz sme zistili priemerný koeficient stráviteľnosti Ca na úrovni 39,02 %, P 18,20 %, Mg 47,95 %, Na -84,11 % a K 69,98 %. Koeficient zdanlivej stráviteľnosti Na bol vo všetkých štyroch prípadoch záporný. Naopak koeficient zdanlivej stráviteľnosti K bol vo všetkých prípadoch v rozpätí okolo 70 %.
Key words:stráviteľnosť, kukuričná siláž, minerálne látky, kôň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited