Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza reprodukčných parametrov nosníc moriek
Autor: Ing. Ivana Barnová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza reprodukčných parametrov nosníc moriek
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je spracovanie a analyzovanie reprodukčných vlastností a parametrov nosníc moriek hybridu BIG 6 chovaného v Branko Nitra, a. s. farma Podhorany. Práca je rozdelená do 6 kapitol. V úvodnej časti diplomovej práce sa zaoberáme súčasným stavom riešenej problematiky. Spracovali sme literárne štúdie z oblasti potreby živín a energie počas znášky, krmivá a kŕmne zmesi pre morky, výživu hrabavej hydiny, výživu moriek, faktory ovplyvňujúce znášku a kvalitu násadových vajec. Vo výskumnej časti na základe získaných údajov prezentujeme kvalitatívne a kvantitatívne parametre násadových vajec v priebehu 24 týždňového znáškového cyklu nosníc. Experiment sme sledovali vo dvoch veľkokapacitných samostatných halách, kde počiatočný stav v každej hale bol 1210 kusov moriek. Na analyzovanie reprodukčných parametrov vo vzťahu k výžive a kŕmeniu moriek sme odobrali priemerné vzorky kompletnej kŕmnej zmesi na rozbor. Z experimentálnych výsledkov sme zistili, že celková hrubá produkcia v halách bola 277 531 ks vajec, z toho celková čistá produkcia bola 267 283 ks vajec a celkový počet neštandardných vajec bol 10 251 ks. Výsledný počet vajec a konečný stav sledovaných parametrov v každej hale samostatne sa však líšil, aj napriek identickým chovateľským, nutričným a klimatickým podmienkam. Tento jav môže byť zapríčinený citlivosťou nosníc na rušivé elementy viac v jednej hale ako v druhej. Skracovaním sa znáškového obdobia hrubá i čistá produkcia násadových vajec klesala, ako aj intenzita znášky, avšak počet neštandardných vajec sa znižoval len mierne.
Klíčová slova:morky, znáška, násadové vajcia, hydina, výživa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně