Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Nutritional principles of feeding horses
Written by (author): Bc. Silvia Bebková
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nutričné princípy kŕmenia koní
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie správneho postupu pri zostavovaní kŕmnej dávky koní. Správne zostavenie kŕmnej dávky je základom pre zdravie, produkciu a reprodukciu v chove koní. K zostaveniu kŕmenej dávky je dôležité poznať zloženie jadrových a objemových krmív. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje informácie o procese trávenia živín koňmi a ich základnú stavbu tráviacej sústavy. V druhej časti je zobrazená schéma zloženia krmív. V práci sú spracované základné údaje o potrebe organických a anorganických živín pre metabolizmus koní. Deficit, alebo prebytok makroprvkov a mikroprvkov môže viesť k vzniku chorôb, alebo dokonca k úhynu koní. Preto je nevyhnutné poznať vlastnosti anorganických živín a ich denné potrebné množstvá pre konský organizmus .Organické živiny patria taktiež medzi nevyhnutné živiny pre správne fungovanie organizmu koní. Chemická energia, ktorá je obsiahnutá v organických živinách je premieňaná na energiu slnečnú, ktorá je využívaná na správne fungovanie ich organizmu. Pre správny výpočet kŕmnej dávky je potrebné stanovenie obsahu živín v jadrových a objemových krmivách. Je potrebné prihliadať na individuálne potreby koňa, ako je jeho vek, fyzická záťaž, kŕmiteľnosť a spôsob ustajnenia. Kŕmne dávky je možné vypočítať aj za pomoci počítačových programov, ktoré túto prácu zjednodušujú, ale ich výsledky nie sú úplne presné.
Key words:výživa, kŕmna dávka, kone

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited