Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nutričné princípy kŕmenia koní
Autor: Bc. Silvia Bebková
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nutričné princípy kŕmenia koní
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej štúdie správneho postupu pri zostavovaní kŕmnej dávky koní. Správne zostavenie kŕmnej dávky je základom pre zdravie, produkciu a reprodukciu v chove koní. K zostaveniu kŕmenej dávky je dôležité poznať zloženie jadrových a objemových krmív. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje informácie o procese trávenia živín koňmi a ich základnú stavbu tráviacej sústavy. V druhej časti je zobrazená schéma zloženia krmív. V práci sú spracované základné údaje o potrebe organických a anorganických živín pre metabolizmus koní. Deficit, alebo prebytok makroprvkov a mikroprvkov môže viesť k vzniku chorôb, alebo dokonca k úhynu koní. Preto je nevyhnutné poznať vlastnosti anorganických živín a ich denné potrebné množstvá pre konský organizmus .Organické živiny patria taktiež medzi nevyhnutné živiny pre správne fungovanie organizmu koní. Chemická energia, ktorá je obsiahnutá v organických živinách je premieňaná na energiu slnečnú, ktorá je využívaná na správne fungovanie ich organizmu. Pre správny výpočet kŕmnej dávky je potrebné stanovenie obsahu živín v jadrových a objemových krmivách. Je potrebné prihliadať na individuálne potreby koňa, ako je jeho vek, fyzická záťaž, kŕmiteľnosť a spôsob ustajnenia. Kŕmne dávky je možné vypočítať aj za pomoci počítačových programov, ktoré túto prácu zjednodušujú, ale ich výsledky nie sú úplne presné.
Klíčová slova:výživa, kŕmna dávka, kone

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně