Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Determinácia energetickej kvality rôznych jadrových krmív pre neprežúvavce
Autor: Ing. Marián Strohner
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Determinácia energetickej kvality rôznych jadrových krmív pre neprežúvavce
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je analyzovanie energetickej hodnoty rôznych jadrových krmív. Práca je zameraná na analyzovanie energetickej hodnoty zŕn obilnín, a to kukurice, jačmeňa, pšenice a ovsa. Energetickú hodnotu zŕn obilnín sme počítali rôznymi metódami, použili sme regresnú kalkuláciu a priamu kalorimetriu. V analyzovaných krmivách sme zisťovali obsah organických živín, ako sú dusíkaté látky, tuky, celkové cukry, vláknina, organická hmota, bezdusíkaté látky výťažkové, škrob a popoloviny. Regresnou kalkuláciou sme vypočítali energetickú hodnotu analyzovaných krmív vo forme brutto energie, kde najvyššiu energetickú hodnotu dosiahla kukurica (18,80 MJ.kg-1 sušiny) a najnižšiu energetickú hodnotu dosiahol jačmeň (18,22 MJ.kg-1 sušiny). Zistené výsledky sme porovnávali s výsledkami stanovenými priamou kalorimetriou, pričom kukurica aj jačmeň dosiahli rovnakú, najnižšiu energetickú hodnotu vo forme brutto energie, a to 18,50 MJ.kg-1 sušiny a najvyššiu dosiahlo zrno ovsa, 18,67 MJ.kg-1 sušiny a zrno pšenice, 18,56 MJ.kg-1 sušiny. Ďalším krokom v experimente bolo stanovenie metabolizovateľnej energie analyzovaných krmív, pričom dosiahnuté hodnoty sa od seba veľmi nelíšili, až na hodnotu zistenú v zrne ovsa, ktoré dosiahlo najvyššiu energetickú hodnotu vo forme metabolizovateľnej energie, 11,20 MJ.kg-1 sušiny. Práca bola zameraná tiež na výpočet energetickej hodnoty analyzovaných krmív vo forme metabolizovateľnej energie pre ošípané. V experimente sme zistili najvyššiu energetickú hodnotu v zrne kukurice, 10,17 MJ.kg-1 sušiny a najnižšiu v zrne ovsa 8,16 MJ.kg-1 sušiny. Dosiahnuté hodnoty sme porovnávali s hodnotami, ktoré sme dosiahli pri výpočte energetickej hodnoty vo forme metabolizovateľnej energie pre hydinu. Zistili sme, že u hydiny mali analyzované krmivá vyššiu energetickú hodnotu. Najvyššiu energetickú hodnotu dosiahla podobne ako u ošípaných kukurica, až 14,60 MJ. Kg-1 sušiny a najnižšiu ovos, 11,53 MJ.kg-1 sušiny.
Klíčová slova:neprežúvavce, energetická hodnota, metabolizovateľná energia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně