Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza obsahu makroprvkov v konzervovaných objemových krmivách
Autor: Ing. Jana Ďuricová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza obsahu makroprvkov v konzervovaných objemových krmivách
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie obsahu makroelementov v rôznych konzervovaných objemových krmivách, kukuričných silážach, trávnom a lúčnom sene. Analyzované krmivá pochádzali z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Zisťovali sme obsah vápnika (Ca), fosforu (P), horčíka (Mg), sodíka (Na) a draslíka (K). V kukuričných silážach sme najvyšší obsah Ca zaznamenali v silážach ne-skorého hybridu Golias (3,2 g.kg-1 sušiny). Najvyšším obsahom P sa vyznačovali siláže vyrobené rovnako z neskorého hybridu Golias (2,7 g.kg-1 sušiny). V obsahu Mg sme medzi hybridmi nezistili výrazné rozdiely, zistili sme obsah Mg medzi 1,8 až 1,9 g.kg-1 sušiny. Výrazné rozdiely sme medzi hybridmi nezistili ani v obsahu Na, najvyšším obsahom sa vyznačovala siláž vyrobená zo skorého hybridu Milo (0,5 g.kg-1 sušiny). Zanedbateľné rozdiely sme zistili aj v obsahu K, najvyšší obsah (8,6 g.kg-1 sušiny) sme analyzovali v siláži hybridu Agessa, najnižší 8,2 g.kg-1 sušiny v silážach neskorého hybridu Golias. Hodnotené vzorky trávneho a lúčneho sena sa vyznačovali rozdielnym obsah Ca, P, Mg a K. Vyšším obsahom Ca (5,80 g.kg-1 sušiny) sa vyznačovalo lúčne seno, v ktorom sme zistili aj vyšší obsah Mg (2,1 g.kg-1 sušiny). V trávnom sene sme zaznamenali vyšší obsah P (2,91 g.kg-1 sušiny) a K (29,20 g.kg-1 sušiny). V obsahu Na sme v analyzovaných vzorkách trávneho a lúčneho sena nezistili významné rozdiely.
Klíčová slova:obsah, objemové krmivá, siláže, seno, minerálne látky, makroelementy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně