Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Faktory ovplyvňujúce stráviteľnosť živín krmiva
Autor: Ing. Simona Forgáčová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Faktory ovplyvňujúce stráviteľnosť živín krmiva
Abstrakt:Pre všetky zvieratá je nevyhnutné, aby mali zabezpečenú správnu výživu. Výživa predstavuje hlavný zdroj energie a rôznych látok dôležitých pre organizmus všetkých druhov zvierat. Dôraz by sa mal klásť predovšetkým na správnu kvalitu krmív, ktoré by mali mať zvieratá k dispozícií. Členenie krmív je rôzne, ale za hlavné sa považuje rozdelenie podľa pôvodu krmív, a to na rastlinné, živočíšne a minerálne. Významnú úlohu pri stráviteľnosti živín krmiva zohráva najmä zostavenie správnej kŕmnej dávky. Cieľom predkladanej bakalárskej práce bolo prostredníctvom získaných informácií analyzovať faktory, ktoré v značnej miere ovplyvňujú stráviteľnosti živín krmiva. Tieto faktory sa delia na vonkajšie a vnútorné. V prípade vnútorných faktorov sme sledovali druh zvierat, pohlavie, plemeno a vek. Konkrétne sme sa zamerali na hydinu, ošípané a kone. Vonkajšie faktory sme bližšie analyzovali v prípade parametrov prostredia, kde sme sledovali hlavne teplotu, priestor, osvetlenie a zloženie kŕmnej dávky. Pri zostavovaní kŕmnych dávok treba zohľadňovať určité špecifiká, ktoré dané hlavne fyziológiou jednotlivých druhov zvierat. V prípade stráviteľnosti živín sa využívajú aj rôzne metódy, ktoré sa delia na metódy in vivo (priame a nepriame), in situ (in saco) a in vitro.
Klíčová slova:výživa, krmivá, kŕmne dávky, stráviteľnosť, faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně