Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Princípy výživy žriebät a ročných koní
Autor: Ing. Mikuláška Abelová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Princípy výživy žriebät a ročných koní
Abstrakt:Bakalárska práca bola vypracovaná na tému zaoberajúcou sa výživou koní, so zameraním na výživu žriebät a ročných koní. Cieľom bolo spracovať dostupnú literatúru s poukázaním na dôležitosť a význam dôsledného a precízneho kŕmenia v období vyvíjajúceho sa žriebäťa pred narodením, ale rovnako i po pôrode, pri odstave až do veku jedného roka. Výživa zvierat rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje úžitkovosť, optimálne využitie genetického potenciálu zvierat a ich zdravotný stav. Denný príjem vody a živín z krmív je základným existenčným predpokladom úspešného a efektívneho chovu. Existuje celá škála rôznych koncentrátov, premixov a granulovaných zmesí na trhu, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie koní. Takisto je pri kŕmení dôležité nezabúdať, že zloženie kŕmnej dávky sa môže značne líšiť podľa využitia koní. Chovateľ musí zohľadňovať špecifické nutričné potreby gravidných a laktujúcich kobýl, športových, ťažných koní či žriebät. Zmesi určené pre žriebätá sú zostavené z najkvalitnejších surovín vzhľadom na mladý rastúci organizumus a jeho potreby. .V súčasnej dobe je výživa koní témou, ktorou sa zaoberá mnoho odborníkov, chovateľov a výskumníkov. Výžive žriebät a ročných koní je dôležité venovať špeciálnu pozornosť, pretože výživa patrí medzi najdôležitejšie externé faktory, ktoré ovplyvňujú ich ďalší rast , vývin a potenciál. Správny pomer a množstvo jednotlivých komponentov kŕmnej dávke zabezpečuje správny rast a zdravie.
Klíčová slova:Výživa žriebät, krmivá pre žriebätá, výživa ročných koní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně