Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv výživy na metabolickú záťaž športových koní
Autor: Ing. Henrieta Kubišová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv výživy na metabolickú záťaž športových koní
Abstrakt:Abstrakt Cieľom práce bolo analyzovať metabolický profilový test športových koní počas sledovaného obdobia z hľadiska ich výživy a kŕmenia. Do experimentu bolo zaradených 5 teplokrvných športových koní s hmotnosťou 500 až 630 kg (1 žrebec, 2 valasi a 2 kobyly). Kone boli počas sledovaného obdobia (január až december 2013) kŕmené individuálne zostavovanými kŕmnymi dávkami (granulovaná doplnková kŕmna zmes a lúčne seno) na základe živej hmotnosti a intenzity záťaže. Počas sledovaného obdobia bola u koní odobratá krv, v sére ktorej boli stanovený obsah glukózy, celkových bielkovín, Ca, P a aktivita pečeňových enzýmov (AST, ALP). Obsah glukózy v krvnom sére koní sa po prvom odbere pohyboval medzi 3,70 a 6,21 mmol.l-1, obsah celkových bielkovín medzi 61 a 65,9 mmol.l-1. Sérový obsah Ca bol u koní počas prvého odberu vyrovnaný, s výnimkou jedného koňa aj v prípade P. Aktivita AST kolísala medzi 4,12 a 7,25 microkat.l-1 a ALP medzi 1,75 a 2,60 microkat.l-1. Druhý odber krvi bol realizovaný po 6 mesiacoch po prvom odbere. Medzi odbermi krvi sa kŕmne dávky u koní nemenili. Obsah glukózy v krvnom sére bol u sledovaných koní po druhom odbere vyrovnanejší, pohyboval sa od 4,54 do 6,36 mmol.l-1, avšak väčší rozptyl sme v porovnaní s prvým odberom krvi zistili v obsahu celkových bielkovín (63,20 až 70,90 mmol.l-1). Minerálny profil (sérový obsah Ca a P) bol po druhom odbere krvi sledovaných koní vyrovnanejší (Ca: 2,91 až 3,05 mmol.l-1 a P: 0,87 až 1,05 mmol.l-1). V aktivite AST a ALP sme po druhom odbere krvi zistili podobné hodnoty v porovnaní s prvým odberom. Zistené výsledky poukazujú na vyrovnanosť kŕmnej dávky pre hodnotené športové kone s ohľadom na výsledky metabolického profilového testu.
Klíčová slova:výživa, kone, krvné sérum, profil

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně