Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:OBSAH MINERÁLNYCH LÁTOK V SILÁŽOVANÝCH OBJEMOVÝCH KRMIVÁCH
Autor: Ing. Róbert Graclík
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:OBSAH MINERÁLNYCH LÁTOK V SILÁŽOVANÝCH OBJEMOVÝCH KRMIVÁCH
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovanie obsahu organických a anorganických živín v kukuričnej, lucernovej a trávnej siláži. Analyzované krmivá pochádzali z Laboratória kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat (Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity). Obsah sušiny sa v analyzovaných silážach pohyboval medzi 29,66 % (kukuričná siláž) a 56,10 % (trávna siláž). Najvyšším obsahom N-látok sa vyznačovala lucernová siláž (189 g.kg-1 sušiny). Obsah vlákniny v kukuričnej siláži bol 198,3 g.kg-1 sušiny, v lucernovej siláži 307,5 g.kg-1 sušiny a v trávnej siláži 330,4 g.kg-1 sušiny. Najvyšším obsahom BNLV sa vyznačovala kukuričná siláž (647,2 g.kg-1 sušiny), rovnako aj najvyšším obsahom škrobu (386,7 g.kg-1 sušiny). Najvyššou energetickou hodnotou vo forme NEL sa vyznačovala kukuričná siláž (6,26 MJ.kg-1 sušiny), nižšou trávna siláž (5,42 MJ.kg-1 sušiny) a lucernová siláž (4,5 MJ.kg-1 sušiny). V obsahu minerálnych látok, makroprvkov, sme v analyzovaných silážach zistili významné rozdiely v obsahu Ca, Mg a K. Najvyšším obsahom Ca sa vyznačovala lucernová siláž (16,85 g.kg-1 sušiny) v porovnaní s trávnou silážou (6,2 g.kg-1 sušiny) a kukuričnou silážou (4,23 g.kg-1 sušiny). Obsah P bol v analyzovaných silážach vyrovnaný a pohyboval sa medzi 3,14 g.kg-1 sušiny (kukuričná siláž) a 4,0 g.kg-1 sušiny (lucernová siláž). Najvyšším obsahom Mg sa vyznačovala lucernová siláž (4,18 g.kg-1 sušiny). Obsah K sa v kukuričnej siláži pohyboval na úrovni 8,53 g.kg-1 sušiny, v lucernovej siláži na úrovni 29,66 g.kg-1 sušiny a v trávnej siláži na úrovni 25,87 g.kg-1 sušiny.
Klíčová slova:krmivá, siláže, výživná hodnota, makroelementy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně