Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The importance of feed in the diet of horses
Written by (author): Ing. Yanina Haranina
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Význam krmív vo výžive koní
Summary:Bakalárska práca ponúka stručný prehľad o výžive koní, fyziológii trávenia, trávení jednotlivých živín, význame krmív používaných vo výžive koní. Cieľom práce bolo vytvorenie literárnej štúdie z problematiky významu krmív vo výžive koní. Literárna časť práce vychádza so spracovania relevantnej domácej a zahraničnej literatúry. Na základe preštudovanej literatúry sme dospeli k nasledovným záverom: kone je možné charakterizovať ako neprežúvavé bylinožravce, vo výžive ktorých sa uplatňuje poloobjemový typ kŕmenia predpokladajúci využívanie iba kvalitných a zdravotne bezchybných kŕmnych surovín. Základným zdrojom živín pre kone sú objemové krmivá, predovšetkým seno a pastva. Pri rastúcich a produkčných koňoch je potrebné v kŕmnych dávkach dopĺňať chýbajúce živiny produkčnej potreby prostredníctvom jadrových a minerálnych krmív. Pri koňoch, ktoré nie sú v pracovnej, športovej alebo inej záťaži postačujú na uhradenie potreby živín objemové krmivá (za predpokladu výbornej kvality) po doplnení minerálnych látok a vitamínov.
Key words:krmivá, kŕmenie, kŕnma dávka, výživa koní, trávenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited