Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Význam krmív vo výžive koní
Autor: Ing. Yanina Haranina
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Význam krmív vo výžive koní
Abstrakt:Bakalárska práca ponúka stručný prehľad o výžive koní, fyziológii trávenia, trávení jednotlivých živín, význame krmív používaných vo výžive koní. Cieľom práce bolo vytvorenie literárnej štúdie z problematiky významu krmív vo výžive koní. Literárna časť práce vychádza so spracovania relevantnej domácej a zahraničnej literatúry. Na základe preštudovanej literatúry sme dospeli k nasledovným záverom: kone je možné charakterizovať ako neprežúvavé bylinožravce, vo výžive ktorých sa uplatňuje poloobjemový typ kŕmenia predpokladajúci využívanie iba kvalitných a zdravotne bezchybných kŕmnych surovín. Základným zdrojom živín pre kone sú objemové krmivá, predovšetkým seno a pastva. Pri rastúcich a produkčných koňoch je potrebné v kŕmnych dávkach dopĺňať chýbajúce živiny produkčnej potreby prostredníctvom jadrových a minerálnych krmív. Pri koňoch, ktoré nie sú v pracovnej, športovej alebo inej záťaži postačujú na uhradenie potreby živín objemové krmivá (za predpokladu výbornej kvality) po doplnení minerálnych látok a vitamínov.
Klíčová slova:krmivá, kŕmenie, kŕnma dávka, výživa koní, trávenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně