Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of microelements in vivo digestibility of corn silage for horses
Written by (author): Ing. Iveta Bellová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza in vivo stráviteľnosti mikroprvkov kukuričnej siláže u koní
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo analyzovanie in vivo stráviteľnosti sledovaných mikroprvkov kukuričnej siláže u koní priamou klasickou metódou. Experiment bol realizovaný v spolupráci s Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom SPU v Kolíňanoch. Do pokusu boli zaradené 4 kone -- žrebce vo veku 1 - 3 roky, plemena Slovenský teplokrvník, so živou hmotnosťou 280 -- 500 kg. Kone boli ustajnené v individuálnych boxoch bez podstielky, 24 hodín denne. Pokusné obdobie trvalo 4 dni. Počas tohto obdobia boli kone kŕmené výlučne kukuričnou silážou s ohľadom na dennú potrebu živín jednotlivých koní. Koňom bol umožnený neobmedzený prístup k pitnej vode. Výkaly boli individuálne od každého koňa kvantitatívne zachytávané do kontajnerov uzatvorených vrchnákom. Všetky sledované ukazovatele boli získané z analýzy výkalov. Na základe vykonaných laboratórnych analýz sme zistili prijaté a vylúčené množstvo sledovaných mikroprvkov. Koeficienty zdanlivej stráviteľnosti medi, železa, mangánu a zinku sme vypočítali podľa vzorca na výpočet koeficientu zdanlivej stráviteľnosti na základe prijatého a vylúčeného množstva sledovaných mikroprvkov. Z výpočtov sme zistili priemerný koeficient stráviteľnosti Cu na úrovni 51,85 %, Fe 25,81 %, Mn 18,38 % a Zn 54,83 %. Najvyšší priemerný koeficient zdanlivej stráviteľnosti, a teda aj najvyššiu stráviteľnosť má zinok, najnižší priemerný koeficient zdanlivej stráviteľnosti sme zistili u mangánu a železa. Práve u Mn a Fe sa aj najčastejšie vyskytovali extrémne hodnoty v podobe záporných čísel, ktoré sa do výpočtov nedosadzovali. Kukuričná siláž je krmivo prirodzene deficitné na obsah minerálnych látok, a preto je nevyhnutné vybilancovať kŕmnu dávku na obsah minerálnych látok podľa aktuálnych požiadaviek konkrétnych kategórií koní.
Key words:kôň, kukuričná siláž, mikroprvky, stráviteľnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited