Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza in vivo stráviteľnosti mikroprvkov kukuričnej siláže u koní
Autor: Ing. Iveta Bellová
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza in vivo stráviteľnosti mikroprvkov kukuričnej siláže u koní
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bolo analyzovanie in vivo stráviteľnosti sledovaných mikroprvkov kukuričnej siláže u koní priamou klasickou metódou. Experiment bol realizovaný v spolupráci s Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom SPU v Kolíňanoch. Do pokusu boli zaradené 4 kone -- žrebce vo veku 1 - 3 roky, plemena Slovenský teplokrvník, so živou hmotnosťou 280 -- 500 kg. Kone boli ustajnené v individuálnych boxoch bez podstielky, 24 hodín denne. Pokusné obdobie trvalo 4 dni. Počas tohto obdobia boli kone kŕmené výlučne kukuričnou silážou s ohľadom na dennú potrebu živín jednotlivých koní. Koňom bol umožnený neobmedzený prístup k pitnej vode. Výkaly boli individuálne od každého koňa kvantitatívne zachytávané do kontajnerov uzatvorených vrchnákom. Všetky sledované ukazovatele boli získané z analýzy výkalov. Na základe vykonaných laboratórnych analýz sme zistili prijaté a vylúčené množstvo sledovaných mikroprvkov. Koeficienty zdanlivej stráviteľnosti medi, železa, mangánu a zinku sme vypočítali podľa vzorca na výpočet koeficientu zdanlivej stráviteľnosti na základe prijatého a vylúčeného množstva sledovaných mikroprvkov. Z výpočtov sme zistili priemerný koeficient stráviteľnosti Cu na úrovni 51,85 %, Fe 25,81 %, Mn 18,38 % a Zn 54,83 %. Najvyšší priemerný koeficient zdanlivej stráviteľnosti, a teda aj najvyššiu stráviteľnosť má zinok, najnižší priemerný koeficient zdanlivej stráviteľnosti sme zistili u mangánu a železa. Práve u Mn a Fe sa aj najčastejšie vyskytovali extrémne hodnoty v podobe záporných čísel, ktoré sa do výpočtov nedosadzovali. Kukuričná siláž je krmivo prirodzene deficitné na obsah minerálnych látok, a preto je nevyhnutné vybilancovať kŕmnu dávku na obsah minerálnych látok podľa aktuálnych požiadaviek konkrétnych kategórií koní.
Klíčová slova:kôň, kukuričná siláž, mikroprvky, stráviteľnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně