Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identifikační číslo: 1595
Univerzitní e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv výživy na reaktívnosť mladých koní
Autor: Ing. Zuzana Dzvoníková
Pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv výživy na reaktívnosť mladých koní
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovanie vplyvu výživy a zloženia kŕmnej dávky na reaktívnosť nervovej sústavy mladých koní. Do experimentu sme zaradili štyri štvorročné kobyly a štyroch žrebcov vo veku štyroch až piatich rokov. Všetky kone boli plemena Moravský teplokrvník. Test spočíval v hodnotení reaktívnosti koní na neznámy podnet. Neznámym podnetom bol zvuk prasknutého balónu, na ktorý kone reagovali. Pri prvom pozorovaní boli kone kŕmené nevybilancovanou kŕmnou dávkou. Následne sme kŕmne dávky upravili na základe hmotnosti a pracovnej záťaže. Všetky štyri kobyly nemali v testovacom období žiadnu záťaž. Všetci žrebci mali počas testovacieho obdobia pravidelnú strednú športovú záťaž. Po určitom období (8 týždňov), kedy boli kone kŕmené týmito dávkami sme experiment zopakovali. Kŕmne dávky v obidvoch prípadoch obsahovali seno, ovos a minerálnu kŕmnu prísadu. Nevybilancované kŕmne dávky obsahovali neúmerne vysoké dávky objemového a jadrového krmiva. Táto kŕmna dávka obsahovala omnoho vyššie hodnoty energie, dusíkatých látok, lyzínu, vápnika a fosforu, ako bola skutočná potreba zvierat. Reaktívnosť sme porovnávali na základe dĺžky reakcie koní. Zistili sme, že nevybilancovaná kŕmna dávka a prekrmovanie výrazne neovplyvnilo správanie a reaktívnosť. Pri žrebcoch sa vo všetkých štyroch pozorovaniach dĺžka reakcie po úprave množstva krmiva mierne skrátila. Pri vybilancovaní kŕmnej dávky u kobýl sa v dvoch prípadoch dĺžka reakcie skrátila a v ďalších dvoch naopak predĺžila. Vplyv kŕmnej dávky na reakcie koní nebol preukazný.
Klíčová slova:prekrmovanie, správanie, výživa koní, reaktívnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně